2022 Június
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Kiválasztotta-e már a nyári pihenése helyszínét?
A projekt az
Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg

Szolnoki Látogatóközpont a Damjanich János Múzeumban
Cím: 5000 Szolnok, Kossuth tér 4.
Telefon: 56/421-602; 56/510-150
Honlap:
www.djm.hu E-mail: titkarsag@djm.hu

Egyedülálló látványossággal gazdagodott a Damjanich János Múzeum Szolnokon. A kulturális és örökségturizmus palettájának különleges színfoltjaként 2011. március 1-től nyitja meg kapuit a közönség előtt a Szolnoki látogatóközpont. A múzeum rendelkezik e témában a legteljesebb, legátfogóbb gyűjteményekkel, egyes szakterületek – például a régészet – csak itt találhatók meg. Így Szolnok ideális kiinduló pontja a megye gazdag jász és kun emlékanyagát feldolgozó Jászkun kapitányok nyomában tematikus útnak.
A Damjanich János Múzeum újonnan akadálymentesített főbejáratán át a hangulatos díszudvarra jutunk. Innen nyílik többek között a "Vendégségben őseink háza táján" című régészeti állandó kiállítás, amelyen keresztül a látogatóközpont megközelíthető.
A Vendégségben őseink háza táján kiállítás elődeink mindennapi életébe kíván bekukkantani. Bemutatni lakóházukat, településeiket és az élettől elválaszthatatlanul összefonódott temetési szokásaikat. A kiállítás felidézi azt az őseink iránt érzett borzongatóan jóleső és tiszteletteli érzést, amely mindnyájunkat elfog, ha azt látjuk, hogy már 8000 évvel ezelőtt élt elődeink is mindent tudtak, ami a megélhetéshez, a mindennapi élethez tartozott, és mai életünktől is elválaszthatatlan. Házat építettek, földet műveltek, arattak, állatokat tartottak, sütöttek, főztek, szőttek és varrtak. 

Az őseinkkel kapcsolatos "alapismeretek" megszerzése után juthatunk tovább a Szolnoki Látogatóközpontba, ahol először a látványterembe érkezünk. A Jászság és a Nagykunság között félúton található látogatóközpontunk kiállítása a népvándorlás legutolsó hullámveréseként az Alföld közepére befogadott két keleti népcsoport történetén kíséri végig a látogatót. Bemutatja letelepítésük körülményeit, kiváltságos közjogi helyzetüket, anyagi és szellemi műveltségük, népi kultúrájuk sajátos vonásait. Egyben utal arra is, hogy a jászok és a kunok az együttélés hosszú évszázadai során részt vettek a körülöttük élő magyarság életében, ahhoz vallásukban, nyelvükben, életmódjukban hasonultak – s olykor sorsában osztozni is kénytelenek voltak. Ősi örökségük megőrzéséhez, fenntartásához, továbbadásához járul hozzá e bemutató.
A látványterem a Jász-Nagykun-Szolnok megye kultúráját markánsan jellemző két etnikai csoport, a XIII. században hazánkba költöző és a megye területén megtelepedő jászok és kunok életmódját, temetkezését, önrendelkezését, katonáskodását mutatja be. A kiállítás a jász-kun kapitányok tematika átfogó bemutatására törekszik – hiteles történelmi tényeken alapuló, eredeti tárgyakat és rekonstrukciókat egyaránt alkalmazó, látványos, látogatóbarát elvekre épülő megoldásokkal. Úgy vezeti végig a látogatót, hogy bekapcsolódhasson a történelem kínálta lehetőségekbe.
A Kunok és jászok a magyarok között című attrakció keretei között a látogatók jelképesen azt az utat járják be, amelyiket a több évszázaddal ezelőtt hazánkba érkező kunok és jászok megtettek. A belépéskor kun kaftánt ölthetnek magukra a vendégek, miközben a fogadótérbe érkezve a tatárok támadását megidéző hangeffektusok hallatszanak: lódobogás, nyilak hangja, hujjogatás, csatazaj; nyilak fúródtak a falba, jelezve: merre vezet tovább az út. A díszes brokát függöny mögé jutva a Radnai hágó tisztásának háromdimenziós panorámaképe fogadja a vendégeket. A török eredetű kunok a mongolok elől menekülve 1239. húsvét másnapján, a Radnai-hágón át érkeztek a Kárpát-medencébe. Eléjük jött IV. Béla király is, hogy fogadja Kötöny kánt, mintegy 40 ezer harcosból és családtagjaikból álló maradék népével. A térhatású kép előtt kaftánviseletbe öltözött kun íjász bábúja áll. A báb arca antropológiailag is hiteles, jellegzetes keleti arc. Rövid filmrészlet szemlélteti a kunok vándorlásának útját. Az útvonal egy térképmellékleten is tanulmányozható. A falon legénybotokat látunk, a középkori fegyver alakját a pásztorkultúra őrizte meg. Kun süveget téve a fejünkre, megörökíthetjük magunkat mint kun lovast.


Előre pillantva máris szembetűnik a kunok jellegzetes lakósátra, a jurta, amelyben éppen sámánszertartás zajlik, már hallatszik is a torokhangú ének. A második honalapítást bemutató egységben térképeken szemlélhetjük hogyan változott a kun és jász települések elhelyezkedése a megtelepedéstől kezdve napjainkig. Oldalt az egyetlen összefüggő kun szövegemlék, a Kun Miatyánk hallgatható meg, valamint a jász nyelv fennmaradt szavai hangzanak el. A Kitárul a végső ház kapuja egységben egy kun nemzetségfő lovas sírja valamint egy jász nő sírja révén nyerhetünk benyomást e népek temetkezési szokásairól. Az „in situ” sírok mellett a falon elhelyezett nagyméretű színes képeken közelebbről is megnézhetők, megtapinthatók a leletek másolatai. Az elszántabb látogatók sodronyinget és sisakot ölthetnek magukra. Kép-párok segítségével hasonlítható össze, hogyan változtak az ember alapvető használati eszközei, az élethez szükséges dolgok, milyenek voltak és milyenek egykor és ma.


A kiállítás látványos záró egységében Jászberény XVIII–XIX. századi városképébe helyezve egy kun és egy jász pár áll, megidézve a Nemes Jászság, híres Kunság történetéből a kiváltságok visszavételének évszázadát. Itt helyeztek el egy szégyenkövet, valamint a mulatozó kunokról készült falméretű ábrázolást, amelyben az asztal és a padok térben meg vannak hosszabbítva, így a látogató leülhet a mulatozó kunok mellé.

Az attrakció elemeit végigjárva, a kiállítás adta lehetőségeket kipróbálva a látogatók élményszerűen követhetik azt az utat, amelyet a hazánkba betelepülő és itt otthonra találó kunok és jászok megtettek. Átélhetik azt a történelmet, amelynek során e népek nyelvüket, műveltségüket lassan felcserélték a magyarral, de az egykori kultúra máig sajátos színezetet ad megyénknek és népi kultúrájának.
A kiállítás záró szakaszában akadálymentes infopulton tájékozódhatnak a vendégek a Jászkun kapitányok útvonal további részleteiről, valamint emlékként elvihető ajándéktárgyakhoz is hozzájuthatnak: érmeverő automatából rhénes forintot készíthetnek maguknak és redemptus levelet kaphatnak.

Az attrakciós térből közelíthetők meg a Szolnoki látogatóközpont további fontos részei. A kiállítás installációjába beépített átvezető ajtó a jól felszerelt foglalkoztató terembe vezet, ahol a túraútvonal résztvevői kézműves foglalkozásokon, múzeumi órákon vehetnek részt.

 

A múzeumi állandó kiállításban lévő tárgyak azonban csupán töredékét adják annak a gazdag régészeti és népművészeti örökségnek, amely a megyénket jellemzi. Ezért is tartottuk fontosnak egy látványraktár kialakítását, amely további bemutatkozási lehetőséget teremt e gazdag tárgyi kultúrának. Olyan tárgyakat helyeztünk el a látványos, kiállítás-szerű szinten, azokat a korszakokat emeltük ki, melyek megyénk sajátos földrajzi–történeti helyzetét kifejezik, és megfelelnek a jász–kun kapitányok útja jelképes fogalmának. A fejlesztés következtében Jász-Nagykun-Szolnok megyében egyedülálló módon jelenik meg ilyen formában a múzeumi gyűjtemény. A látványraktár különlegességéhez az is hozzájárul, hogy – a hagyományos kiállításoktól eltérően – kézbe vehető tárgyakat is elhelyezünk benne, továbbá az érdeklődők kipróbálhatják az elmúlt évezredek tárgykészítő technikáit. Ezáltal úgy érzi a látogató, hogy a múzeumi titkokba avatjuk be, amit más módon, hagyományos kiállításban nem láthat. A látványraktár egyrészt hangsúlyozza megyénk régészeti leletekben és néprajzi tárgyakban is megmutatkozó különlegességét, másrészt felhívja a látogatók figyelmét arra a gazdag gyűjteményre, melyről csupán a kiállítások révén még sejtéseik is alig lehetnek.
A Szolnoki látogatóközpont az adott térségre történő ráhangolódást elősegítő közösségi tereket jelent, s az újszerű bemutatási módokat előtérbe helyező interaktív kiállítások keretében tárják a látogatók elé a megye egyedülálló jász és kun örökségét, a Jászkun kapitányok birodalmát.

 

"..Nem folyik csak csörgedez a beszéd közöttünk, Hogy ki volt az elödünk, ki volt az ösünk: Oszétok, Szkíták, Alánok, Szarmaták?..."
Gaál Áron: Angyalok vértben

Javasolt böngésző: Internet Explorer 7.-8.

Tovább a térkép részletes megtekintéséhez
Tematikus térkép
Részletes útvonaltérképpel segítjük Önt a helyszínek közöt- ti navigáció során, a kívánt útvonalakat akár meg is határ- ozhatja!

- 1. számú hírlevél - 2010 március
- 2. számú hírlevél - 2010 április
- 3. számú hírlevél - 2010 június
- 4. számú hírlevél - 2010 július
- 5. számú hírlevél - 2010 augusztus
- 6. számú hírlevél - 2010 szeptember
Tisztelje meg Vendégkönyvünket, mondja el mi tetszett és mivel volt elégedett!
Mit keresne fel legszívesebben Jász-Nagykun-Szolnok megyében az alábbiak közül?
A Robin kalandparkot Tiszafüreden
A Jászkun kapitányok nyomában túraútvonal állomásait
A cserkeszőlői fürdőt
A Tiszakürti Arborétumot
A Szolnoki Gulyásfesztivált

Impresszum | Kapcsolat | Adatvédelem | Médiaajánlat